LD Vitomarci

Podatki lovsekga društva Vitomarci

LOVSKA DRUŽINA VITOMARCI

VITOMARCI  71

2255 VITOMARCI


Občina SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
Upravna enota PTUJ

Matična številka 5905869000
Davčni zavezanec DA, davčna številka SI 36049409

Transakcijski računi IBAN SI56 9067 2000 0158 753 (PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d.) odprt

Dejavnost: Lov in lovske storitve; Društvo, organizacija, združenje


Odgovorna oseba:

KURI  MILAN – starešina LD Vitomarci,

kontaktna oseba je tajnik LD Vitomarci CIGULA ALOJZ  na tel št.: 041/755-463


Opis društva:

Smo člani LZS, Lovske zveze Maribor in OZUL-a Ptuj-Ormož.

Upravljamo z nižinskim loviščem v izmeri 2312 Ha, od tega lovne površine 2185 Ha. Gospodarimo z srnjadjo in malo divjadjo.

Članov LD Vitomarci je 21 od tega dva lovska čuvaja, 4 preglednikov mesa, en lovski pripravnik, 4 strelski sodniki, 4 vodniki lovskih psov. Žal imamo že dva pokojna lovca, Kelc Vinka in Žunec Ignaca.

V delu lovišča imenovanem »Mužah« imamo zgrajen nov lovski dom z veliko pokrito teraso v katerem domujejo tudi člani Strelskega društva Vitomarci na avtomatskem strelišču z zračno puško.

V lovskem domu se nahaja sejna soba, kuhinja s shrambo, sanitarije ter pisarno. V kletnih prostorih lovskega doma je urejena zbiralnica  za meso divjadi z hladilniki, v mansardi lovskega doma pa se nahaja avtomatsko strelišče za zračno puško.

Ob lovske domu je tudi (last SD »Trap« Vitomarci) strelišče za glinaste golobe in strelišče za prestrel pušk risanic. (slika)

Na novo je zgrajeno tudi gospodarsko poslopje z oboro za  vzrejo fazanov. (slika)

Lovski dom s pripadajočimi objekti je zgrajen na jasi katero obkroža gozd.Ima veliko dvorišče, travnik ter ribnik. Dostop do lovskega doma je mogoč z avtobusom.Oddaljenost od najbljižnjega stanovanjskega objekta je cca. 250 m.

Lovski dom dajemo zaključenim družbam v najem. Prav tako je možno na dvorišču lovskega doma izvajati druge družabne prireditve, kot so veselice in pikniki. Možno je tudi kampirati – šola v naravi. Vse informacije v zvezi z najemom se dobijo pri tajniku Cigula Alojzu na tel. 041/755-463.

V lovskem domu je stalna razstava eksponatov avtohtonih živali  in je tako sestavni del šolske učne poti Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, ki je na ogled v naprej dogovorjen termin  pri Cigula Alojzu.


ČLANI UPRAVNEGA OPBORA:

Kuri Milan – starešina

Cigula Alojz- tajnik, informator -Lisjak

Brenholc Anton – gospodar, predsednik komi. za oceno škode

Danko Mirko – blagajnik, revirovodja (drugi revir)

Čuček Slavek – revirovodja (tretji revir)

Zorko Drago – revirovodja (prvi revir) in strelski referent

Rebrec Milan – član

Gomzi Ivan – član

Berlak Bogdan- član

Lovska družina še ima naslednje organe:

Nadzorni odbor

Disciplinsko komisijo

Komisijo za oceno škode po divjadi in na divjadi

Komisijo za gospodarjenje z divjadjo

Komisija za oceno trofej

Komisija za izobraževanje

Komisija za dodelitev priznanj

Komisija za izredni odstrel

Lovska čuvaja

Strelskega referenta

Referenta za kinologijo

Upravitelja lovskega doma

Člani LD Vitomarci delujemo v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, na osnovi Pravilnika   in Poslovnika LD ter drugih aktov.

Domov Predstavitev Podatki LD Vitomarci

Zanimive povezave